آخرین خبرها :
  • شرکت کامل صنعت تهران موفق به اخذ پروانه فنی و مهندسی از وزارت صنعت، معدن و تجارت در استان البرز گردید.
  • اجرای طرح توسعه کارخانه توسط شرکت کامل صنعت در زمینی به مساحت 4500 متر مربع در راستای افزایش ظرفیت تولید.
  • تجهیز آزمایشگاه تست رولیک کامل صنعت در راستای تحقیق و توسعه و ارائه خدمات تست و تاییدیه استاندارد به سایر مجموعه های مر ...

تاییدیه ها


ویدیو


محصولات ما

آزمایشگاه تحقیق و توسعه